ข่าวล่าสุด

การประเมินการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ โดยมีนายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการประเมิน

ซึ่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศแล้ว ต้องผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อดำรงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ทุกปี เป็นเวลา ๓ ปี ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

IMG_9688 IMG_9689 IMG_9690 IMG_9692 IMG_9694 IMG_9703 IMG_9706 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9737 IMG_9745 IMG_9761 IMG_9791 IMG_9793 IMG_9796