ข่าวล่าสุด

การรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4

ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป)

ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)

ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป)

ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)

วิธีการสมัครอีเมล์

สมัครออนไลน์

bannerm1

QR Code รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป)

รับสมัครม.1 รอบทั่วไป

bannerm11

QR Code รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)

รับสมัครม.1ความสามารถพิเศษ

bannerm4

QR Code รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป)

รับสมัครม.4 รอบทั่วไป

bannerm41

QR Code รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ)

รับสมัครม.4ความสามารถพิเศษ