ข่าวล่าสุด

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย รวมถึงการแสดงในชุดต่างๆ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

IMG_5371-1 IMG_5375-1 IMG_5380-1 IMG_5383-1 IMG_5387-1 IMG_5392-1 IMG_5398-1 IMG_5399-1 IMG_5401-1 IMG_5404-1 IMG_5422-1 IMG_5427-1 IMG_5435-1 IMG_5439-1 IMG_5443-1 IMG_5447-1 IMG_5461-1 IMG_5469-1 IMG_5472-1 IMG_5473-1 IMG_5484-1 IMG_5488-1 IMG_5491-1 IMG_5495-1 IMG_5497-1 IMG_5507-1 IMG_5508-1 IMG_5517-1 IMG_5527-1 IMG_5542-1 IMG_5548-1 IMG_5556-1 IMG_5557-1 IMG_5565-1 IMG_5580-1 IMG_5583-1 IMG_5596-1 IMG_5640-1 IMG_5650-1 IMG_5659-1 IMG_5705-1 IMG_5707-1 IMG_5725-1 IMG_5737-1 IMG_5749-1 IMG_5758-1 IMG_5767-1 IMG_5803-1 IMG_5809-1 IMG_5822-1 IMG_5827-1 IMG_5839-1 IMG_5843-1 IMG_5847-1 IMG_5853-1 IMG_5861-1 IMG_5866-1 IMG_5868-1 IMG_5878-1 IMG_5880-1 IMG_5881-1 IMG_5886-1 IMG_5898-1 IMG_5906-1 IMG_5908-1 IMG_5912-1 IMG_5922-1 IMG_5929-1 IMG_5953-1 IMG_5958-1 IMG_5961-1 IMG_5966-1 IMG_5972-1 IMG_5975-1 IMG_5979-1 IMG_5993-1 IMG_6010-1 IMG_6030-1 IMG_6047-1 IMG_6050-1 IMG_6061-1 IMG_6063-1 IMG_6065-1 IMG_6067-1 IMG_6069-1 IMG_6073-1 IMG_6076-1 IMG_6079-1 IMG_6092-1