ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

IMG_5317เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาเขตภาคใต้ ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลการแข่งขันที่นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ดังนี้
1 การแข่งขันถักเชือกไหมจีน รางวัลระดับเหรียญทอง
2 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน รางวัลระดับเหรียญทอง
3 การแข่งขันการเขียนเรียงความ รางวัลระดับเหรียญทอง
4 การแข่งขันพู่กันจีน รางวัลระดับเหรียญเงิน
5 การแข่งขันตัดกระดาษจีน รางวัลระดับเหรียญเงิน
6 การแข่งขันหมากล้อมจีน รางวัลชมเชย