ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบยื่นแฟ้ม Portfolio รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบยื่นแฟ้ม Portfolio รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบติดแพตย์ 62-021รอบ portfolio 2562-011รอบ portfolio 2562-021รอบ portfolio 2562-03