ข่าวล่าสุด

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับมอบป้ายโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

 IMG_7161 IMG_7144