ข่าวล่าสุด

ค่ายกิจกรรมเปิดบ้านภาษาจีน

วันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาจีน จัดค่ายกิจกรรมเปิดบ้านภาษาจีน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยเฉพาะการนำภาษาจีนไปใช้เพื่อการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนจากในห้องเรียนมาสู่การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาต่างๆIMG_5645-1 IMG_5649-1 IMG_5661-1 IMG_5680-1 IMG_5693-1 IMG_5696-1 IMG_5700-1 IMG_5703-1 IMG_5712-1 IMG_5719-1 IMG_5722-1 IMG_5737-1 IMG_5748-1 IMG_5755-1 IMG_5762-1 IMG_5768-1 IMG_5770-1 IMG_5773-1 IMG_5783-1 IMG_5791-1 IMG_5796-1 IMG_5799-1 IMG_5805-1 IMG_5820-1 IMG_5826-1 IMG_5831-1 IMG_5848-1 IMG_5852-1 IMG_5856-1 IMG_5863-1 IMG_5879-1 IMG_5882-1 IMG_5888-1 IMG_5890-1 IMG_5925-1 IMG_5929-1 IMG_5940-1 IMG_5949-1 IMG_5960-1 IMG_5972-1 IMG_5974-1 IMG_5977-1 IMG_5980-1 IMG_5983-1 IMG_5994-1 IMG_6019-1 IMG_6035-1 IMG_6043-1 IMG_6056-1 IMG_6071-1