ข่าวล่าสุด

ค่ายคณิตศาสตร์ 2559

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีนางนุชนาถ สือรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ค่ายคณิตศาสตร์ 2559

ค่ายคณิตศาสตร์ 2559

IMG_1552-1 IMG_1554-1 IMG_1559-1 IMG_1562-1 IMG_1566-1 IMG_1575-1 IMG_1585-1 IMG_1591-1 IMG_1597-1 IMG_1599-1 IMG_1600-1 IMG_1603-1 IMG_1607-1 IMG_1609-1 IMG_1616-1 IMG_1619-1 IMG_1626-1 IMG_1636-1 IMG_1642-1 IMG_1645-1 IMG_1652-1 IMG_1664-1 IMG_1673-1 IMG_1679-1 IMG_1696-1 IMG_1700-1 IMG_1703-1 IMG_1705-1 IMG_1708-1 IMG_1713-1 IMG_1716-1 IMG_1720-1 IMG_1724-1 IMG_1728-1 IMG_1731-1 IMG_1733-1 IMG_1756-1 IMG_1770-1 IMG_1772-1 IMG_1773-1 IMG_1777-1 IMG_1784-1 IMG_1794-1 IMG_1803-1 IMG_1810-1 IMG_1818-1 IMG_1823-1 IMG_1826-1 IMG_1828-1 IMG_1840-1 IMG_1847-1 IMG_1849-1 IMG_1850-1 IMG_1875-1 IMG_1881-1 IMG_1905-1 IMG_1914-1 IMG_1980-1 IMG_1981-1 IMG_1986-1 IMG_1994-1 IMG_2002-1 IMG_2014-1 IMG_2019-1 IMG_2021-1 IMG_2025-1 IMG_2028-1 IMG_2032-1 IMG_2038-1 IMG_2048-1 IMG_2050-1 IMG_2054-1 IMG_2058-1 IMG_2064-1 IMG_2065-1 IMG_2103-1 IMG_2120-1 IMG_2126-1 IMG_2163-1 IMG_2196-1 IMG_2211-1 IMG_2214-1 IMG_2229-1 IMG_2234-1 IMG_2242-1 IMG_2244-1 IMG_2248-1 IMG_2257-1 IMG_2270-1 IMG_2275-1 IMG_2277-1 IMG_2292-1 IMG_2303-1 IMG_2306-1 IMG_2324-1 IMG_2339-1 IMG_2344-1 IMG_2357-1 IMG_2379-1 IMG_2427-1