ข่าวล่าสุด

ค่ายเพลินภาษาอักษราสุขสันต์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายเพลินภาษาอักษราสุขสันต์ ณ บ้านนายรีสอร์ท อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง เป็นกิจกกรรมเรียนรู้ วิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีพื้นเมือง และชมความงามตามธรรมชาติ ผ่านการใช้ภาษาไทย ในการถ่ายทอดด้วยสื่อดิจิตอล การถ่ายVTR.

40495891_1731652903571140_8602357217967996928_n 40498902_1731652813571149_3893373512928198656_n 40501174_10210331489838450_1196708455671398400_o 40503657_10155677150886629_4406270127935324160_n 40511309_10155677150126629_483005566772314112_n 40555373_1731653206904443_1029687459681665024_n 40616388_1731653080237789_8193373810519441408_n 40652871_1731711356898628_3853185628493578240_n 40655653_1731652756904488_1853607558812532736_n (1) 40684146_1733410050062092_5528989246423040000_n 40684909_1733410190062078_7643941119906021376_n S__27066573 S__27066574 S__27066578 S__27066579 S__27066580 S__27140173 S__27140174 S__27140175 S__27140176 S__27140178 S__27140179 S__27140180 S__27140182 S__27140183 S__27181251 S__77004803