ข่าวล่าสุด

งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้าร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 โดยมีพล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด งาน”รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ จัดโดยสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

IMG_7215-1 IMG_7217-1 IMG_7219-1 IMG_7221-1 IMG_7225-1 IMG_7234-1 IMG_7242-1 IMG_7245-1 IMG_7251-1 IMG_7258-1 IMG_7265-1 IMG_7270-1 IMG_7283-1 IMG_7315-1 IMG_7317-1 IMG_7324-1 IMG_7327-1 IMG_7333-1 IMG_7338-1 IMG_7339-1 IMG_7345-1 IMG_7348-1 IMG_7360-1 IMG_7364-1 IMG_7383-1