ข่าวล่าสุด

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 สิงหาคมนี้

ทุนชีฟนิ่งสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply สำหรับประเทศไทยสาขาวิชาที่ให้ความสำคัญระดับต้นในปีนี้ได้แก่ ประชาธิปไตย การปกครองและสิทธิมนุษยชน ประเด็นความขัดแย้ง การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน และ การลงทุนและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจะต้องมีสัญชาติไทยมีประวัติการศึกษาดีเด่นและสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำได้โดยจะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีและได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 44,000 คนทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ

ในปี 2559/2560 นี้รัฐบาลอังกฤษมอบทุนการศึกษาประมาณ 1,500 ทุนทั่วโลกโดยในจำนวนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาไทย 30 ทุน ทุนการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

s300_chevening-news2015