ข่าวล่าสุด

ประเมิน Best practice สัมพันธ์ชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 15 เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice ประจำปีงบประมาณ 2558

_MG_2610

_MG_2647

_MG_2649

_MG_2653

_MG_2658

_MG_2659

_MG_2661

_MG_2668

_MG_2685

_MG_2692

_MG_2746

_MG_2771