ข่าวล่าสุด

ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางนุชนาถ สือรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับมอบโล่รางวัลจากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชุมและโรงเรียน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร37167530_2025685714129192_6437674553819791360_o 37190743_2025693897461707_945236432568451072_o 37219191_2025685654129198_1584174192931110912_o 37236275_2025690834128680_4260628375338483712_o 37279496_2025689937462103_3771351366040027136_o S__46661637 S__46661640 S__46661644 S__46661645