ข่าวล่าสุด

พิธีมุทิตาจิต ประจำปี 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจัดพิธีมุทิตาจิต ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน 2.ครูฉลวย นิรันดร์พุฒ 3.ครูเสริมศักดิ์ ขวัญเชื้อ 4.ครูวัลลภา ครุฑทอง 5.ครูมลิวรรณ หัตถา

 41506440_2025338517518759_1061517187434414080_o 41512419_2025324937520117_3160261512199667712_o 41516643_2025326217519989_3064246689368899584_o 41520601_2025338657518745_3319105775221080064_o 41525938_2025332227519388_7740262118070419456_o 41537150_2025325354186742_6727508138183884800_o 41537185_2025332660852678_1634584808199815168_o 41550870_2025332797519331_7207319271490191360_o 41606104_2025336350852309_8149544343573626880_o 41644241_2025323880853556_4794792500164296704_o 41651245_2025337070852237_5105676578239545344_o