ข่าวล่าสุด

วันสันติภาพสากล 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 โดยนายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

 

IMG_7723-1 IMG_7727-1 IMG_7746-1 IMG_7752-1 IMG_7755-1