ข่าวล่าสุด

สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สิทธิชัย เลนุกูล   ได้เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน  ซึ่งโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้จัดทำกระทงเข้าร่วมการแข่งขันประเภทสวยงาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจของชาวเขียวเหลืองเป็นอย่างยิ่ง
IMG_2696

IMG_2843

IMG_2880

IMG_3112

IMG_3687

IMG_3914

IMG_4051

IMG_4076

IMG_4186

IMG_4193

IMG_4276

IMG_4318

IMG_4324

IMG_4408

IMG_4412

IMG_4449