ข่าวล่าสุด

เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561