ข่าวล่าสุด

โครงการเสวนาสภาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 2559

วันที่ 3 กันยายน 2559 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเสวนาสภาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 2559 หัวข้อ ล้อมรั้วยาเสพติด “เยาวชนชายแดนใต้ยุคใหม่ คิดอย่างไร ทำอย่างไร ห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยมีนักเรียนเยาวชนเข้าร่วมกว่า 250 คน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด เพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเยาวชนในพื้นที่รวมถึงครอบครัวและชุมชนให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

 โครงการเสวนาสภาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 2559

โครงการเสวนาสภาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 2559

IMG_0032-1 IMG_0049-1 IMG_0053-1 IMG_0056-1 IMG_0064-1 IMG_0076-1 IMG_0090-1 IMG_0105-1 IMG_0108-1 IMG_0112-1 IMG_0122-1 IMG_0138-1 IMG_0143-1 IMG_0149-1 IMG_0159-1 IMG_0168-1 IMG_0171-1 IMG_0187-1 IMG_0190-1 IMG_0198-1 IMG_0205-1 IMG_0208-1 IMG_0228-1 IMG_0239-1 IMG_0250-1 IMG_0256-1 IMG_0264-1 IMG_0267-1 IMG_0276-1 IMG_0288-1 IMG_0298-1 IMG_0305-1 IMG_0307-1 IMG_0310-1 IMG_0319-1 IMG_0321-1 IMG_0343-1 IMG_0348-1 IMG_0353-1 IMG_0363-1 IMG_0364-1 IMG_0370-1 IMG_0376-1 IMG_0383-1 IMG_0401-1 IMG_0415-1 IMG_0437-1 IMG_0443-1 IMG_0446-1 IMG_0452-1 IMG_0454-1 IMG_0460-1 IMG_0466-1 IMG_0475-1 IMG_0481-1 IMG_0490-1 IMG_0495-1 IMG_0519-1 IMG_0527-1 IMG_0541-1 IMG_0549-1 IMG_9937-1 IMG_9944-1 IMG_9947-1 IMG_9952-1 IMG_9958-1 IMG_9971-1 IMG_9976-1 IMG_9982-1 IMG_9991-1