ข่าวล่าสุด

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี

O-NET ม3 ปี 57  web

นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะกรรมกา ... Read More »