ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

Screen Shot 2560-10-02 at 10.26.05 AM

การติดตาม แยกตามสถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โรงเรียนเดชะปัตต ... Read More »

รางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Screen Shot 2560-10-07 at 10.13.31 AM (1)

นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้า ... Read More »

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

IMG_0070

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรี ... Read More »

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

unnamed (1)

นางสาวนิสรีน มามะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผ่านการสอบ ... Read More »

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร

Print

ขอแสดงความยินดี นตท.บุรินทร์ภัทร อาษาวิมลกิจ นักเรียนชั้นมัธ ... Read More »