ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

มูฮำหมัด

ขอแสดงความยินดีกับนายมูฮำหมัด นิจิ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ท ... Read More »

โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สาขาวิชา เคมี ประจำปีการศึกษา 2560

ค่าย 2 สอวน NEW EDIT123456

ขอแสดงความยินดีกับนายกานไท อินทองสองและนายเกียรติภูมิ คงเดิม ... Read More »

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Screen Shot 2560-11-21 at 2.12.27 PM

เด็กชายพรหมเดชะ ณ นคร ชั้น ม.1/2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได ... Read More »

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

Screen Shot 2560-10-02 at 10.26.05 AM

การติดตาม แยกตามสถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โรงเรียนเดชะปัตต ... Read More »

รางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Screen Shot 2560-10-07 at 10.13.31 AM (1)

นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้า ... Read More »