ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์ 2559

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่า ... Read More »

English camp for Secendary students 2016

English camp for Secendary students2016

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ ERIC โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ ... Read More »

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

IMG_9809

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโ ... Read More »