ข่าวล่าสุด

นักเรียนเตรียมทหาร

ขอแสดงความยินดี กับนายบุรินทร์ภัทร อาษาวิมลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผ่านการสอบคัดเลือก( ผู้สอบผ่านตัวจริง) และนายต่วนอลัน นิแม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผ่านการสอบคัดเลือก (ผู้สอบผ่านตัวสำรองคนที่ 1) เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ใน191338zzz 191339 191341 191342ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการพิเศษภาคใต้ (ชาวไทยมุสลิม) จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560