ข่าวล่าสุด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม  จำนวน 1 ตำแหน่ง   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในวันปกติและ           เวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

1219_1515060609090101060622225252