ข่าวล่าสุด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

   โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่   20 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคารเรียน 6  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในวันปกติและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

images (1)