ข่าวล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ มีดังนี้

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer)

1.2 โทรทัศน์สีชนิดจอแบนขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว

11122222