ข่าวล่าสุด

รับสมัครเรียน ม.4

ประการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนเดิม  ประกาศ ม.4 ปี 57(เดิม)

ประการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนรอบทั่วไป ประกาศ ม.4 ปี 58(ทั่วไป)

ประการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศ ม.4 ปี 58(วิทย์เทคโน)

ประการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนห้องวิทย-คณิตร์ ประกาศ ม.4ปี 58 (วิทย์คณิต)

ประการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ประกาศม.4ปี58