ข่าวล่าสุด

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (รอบทั่วไป) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า-ม.1-ทั่วไป Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (รอบทั่วไป) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า-ม.4-ทั่วไป Read More »

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จากนักเรียนม.3 เดิม ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

banner web ม4ผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ม4 ประเภท ม.3 เดิม Read More »

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

banner web สอบผ่าน ม4

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ม4 พิเศษ Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner web มีสิท m1พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า-ม1ห้องเรียนพิเศษ Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

banner web มีสิท m4 พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้-ม4-พิเศษ Read More »