ข่าวล่าสุด

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner web มีสิท m1พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า-ม1ห้องเรียนพิเศษ Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

banner web มีสิท m4 พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้-ม4-พิเศษ Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561(ม.3 เดิม)

banner web มีสิท m4 เดิม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า-ม.3-นักเรียนเดิม-60แก้ไข   Read More »

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

banner web m4 24.01.61

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนช ... Read More »

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner web m1 decha 24.01.61

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้ ... Read More »