ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

รางวัลชมเชย TEDET

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรง ... Read More »

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ขอแสดงความยินดี นางสาวฐิติกมล  นิลว ... Read More »

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะ ... Read More »

วันครู 2560

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรีย ... Read More »