ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

งานวันภาษาไทย

page01

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้จัดกิจกรร ... Read More »