ข่าวล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการเยาวชน อีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครง ... Read More »

การเเข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาเขตภาคใต้

วันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นำน ... Read More »

กิจกรรม Decha Coaching Camp

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรม Decha ... Read More »