ข่าวล่าสุด

ผลงานคุณครู

ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

60920198_472600613479160_1823041925834342400_n

ในชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที ... Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ปกเล่ม1

การจัดทำแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเร ... Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

51256797_249755335944609_5942301770452566016_n

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ ... Read More »

แบบฝึกกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เล่มที่ 1-01

แบบฝึกกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมั ... Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อัตราส่วน-01

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ... Read More »

ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

Untitled

ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทค ... Read More »