ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

Screen Shot 2560-10-02 at 10.26.05 AM

การติดตาม แยกตามสถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โรงเรียนเดชะปัตต ... Read More »

รางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Screen Shot 2560-10-07 at 10.13.31 AM (1)

นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เข้า ... Read More »

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานของครูปรารถนา จักรณรงค์

Untitled

ระบบย่อยอาหาร บทคัดย่อ Read More »