ข่าวล่าสุด

ไม่มีหมวดหมู่

ประการศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

DC_banner2

ประกาศรายชื่อนักการภารโรง018 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ห้องโสต ... Read More »

ด่วน!!!!! ประกาศจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อที่ห้องวิชาการ ภายในเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2559

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา ม1

Read More »