ข่าวล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

 • อันดับที่ 1 ของจังหวัดปัตตานี General English Proficiency Test
 • สัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560
 • ค่ายภาษาจีน Chinese Camp 2016
 • พิธีมอบอุปกรณ์ห้องเรียน ICT
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ชนะเลิศการเล่าเรื่องจากภาพ
 • โครงการเสวนาสภาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 2559
 • ค่ายคณิตศาสตร์ 2559
 • English camp for Secendary students 2016
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • ประชุมสภาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

แนะนำจังหวัดปัตตานีข่าวสารทั้งหมด