ข่าวล่าสุด

To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 61 ชมรม To Be Number 1 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรม To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_7138-1 IMG_7149-1 IMG_7164-1 IMG_7169-1 IMG_7175-1 IMG_7184-1 IMG_7202-1 IMG_7204-1 IMG_7216-1 IMG_7219-1 IMG_7221-1 IMG_7232-1 IMG_7236-1 IMG_7242-1 IMG_7245-1 IMG_7249-1 IMG_7256-1 IMG_7261-1 IMG_7263-1 IMG_7266-1 IMG_7269-1 IMG_7277-1 IMG_7279-1 IMG_7285-1 IMG_7287-1 IMG_7295-1 IMG_7297-1 IMG_7305-1 IMG_7318-1 IMG_7323-1 IMG_7331-1 IMG_7364-1 IMG_7372-1 IMG_7374-1 IMG_7383-1 IMG_7389-1 IMG_7392-1 IMG_7416-1 IMG_7425-1 IMG_7430-1 IMG_7439-1 IMG_7442-1 IMG_7463-1 IMG_7469-1 IMG_7472-1 IMG_7481-1 IMG_7487-1 IMG_7491-1 IMG_7495-1 IMG_7508-1 IMG_7525-1 IMG_7533-1 IMG_7535-1 IMG_7538-1 IMG_7541-1 IMG_7544-1 IMG_7551-1 IMG_7560-1 IMG_7564-1 IMG_7566-1 IMG_7569-1 IMG_7571-1 IMG_7585-1 IMG_7593-1 IMG_7599-1 IMG_7602-1 IMG_7611-1 IMG_7624-1 IMG_7632-1 IMG_7639-1 IMG_7687-1 IMG_7699-1 IMG_7706-1 IMG_7712-1 IMG_7718-1 IMG_7744-1 IMG_7753-1 IMG_7756-1 IMG_7765-1 IMG_7769-1 IMG_7777-1 IMG_7780-1 IMG_7811-1 IMG_7824-1 IMG_7861-1 IMG_7863-1 IMG_7875-1 IMG_7883-1 IMG_7885-1 IMG_7903-1 IMG_7913-1 IMG_7918-1 IMG_7920-1 IMG_7940-1 IMG_7963-1 IMG_7975-1 IMG_7988-1 IMG_7999-1 IMG_8001-1 IMG_8016-1 IMG_8020-1 IMG_8030-1 IMG_8033-1 IMG_8037-1 IMG_8042-1 IMG_8066-1 IMG_8086-1 IMG_8110-1 IMG_8123-1 IMG_8142-1 IMG_8148-1 IMG_8153-1 IMG_8177-1 IMG_8184-1 IMG_8187-1 IMG_8192-1 IMG_8197-1 IMG_8205-1 IMG_8215-1 IMG_8228-1 IMG_8231-1 IMG_8235-1 IMG_8236-1 IMG_8246-1 IMG_8263-1 IMG_8277-1 IMG_8290-1 IMG_8315-1 IMG_8320-1 IMG_8323-1 IMG_8332-1 IMG_8338-1 IMG_8342-1 IMG_8344-1 IMG_8356-1 IMG_8371-1 IMG_8375-1 IMG_8496-1 IMG_8501-1 IMG_8507-1 IMG_8515-1 IMG_8518-1 IMG_8526-1 IMG_8556-1 IMG_8568-1 IMG_8578-1 IMG_8598-1 IMG_8601-1 IMG_8603-1 IMG_8613-1 IMG_8619-1 IMG_8653-1 IMG_8655-1 IMG_8658-1 IMG_8663-1 IMG_8680-1 IMG_8685-1 IMG_8693-1 IMG_8703-1 IMG_8742-1 IMG_8746-1 IMG_8747-1 IMG_8749-1 IMG_8753-1 IMG_8754-1 IMG_8761-1 IMG_8764-1 IMG_8774-1 IMG_8778-1 IMG_8797-1 IMG_8804-1 IMG_8816-1 IMG_8817-1 IMG_8826-1 IMG_8866-1 IMG_8930-1 IMG_8938-1 IMG_8983-1 IMG_8998-1 IMG_9024-1 IMG_9042-1 IMG_9054-1 IMG_9059-1 IMG_9061-1 IMG_9077-1 IMG_9079-1 IMG_9084-1 IMG_9089-1 IMG_9093-1 IMG_9097-1 IMG_9105-1 IMG_9109-1 IMG_9113-1 IMG_9116-1 IMG_9119-1 IMG_9122-1 IMG_9125-1 IMG_9126-1 IMG_9134-1 IMG_9164-1 IMG_9179-1 IMG_9192-1 IMG_9197-1 IMG_9213-1 IMG_9217-1 IMG_9224-1 IMG_9226-1 IMG_9241-1 IMG_9259-1 IMG_9274-1 IMG_9286-1 IMG_9292-1 IMG_9294-1 IMG_9317-1 IMG_9321-1 IMG_9328-1 IMG_9339-1 IMG_9352-1 IMG_9357-1 IMG_9364-1 IMG_9382-1 IMG_9386-1 IMG_9406-1 IMG_9431-1 IMG_9544-1 IMG_9549-1 IMG_9598-1 IMG_9606-1 IMG_9633-1 IMG_9652-1 IMG_9662-1 IMG_9668-1 IMG_9679-1 IMG_9688-1 IMG_9691-1 IMG_9695-1 IMG_9703-1 IMG_9727-1 IMG_9750-1