ข่าวล่าสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง

วันที่ 19 มี.ค.61 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานและแสดงผลงานครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประเมิน และกรรมการประเมินประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่าย/งาน ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_0048-1 IMG_0059-1 IMG_0071-1 IMG_0074-1 IMG_0078-1 IMG_0087-1 IMG_0097-1 IMG_0104-1 IMG_0114-1 IMG_0119-1 IMG_0123-1 IMG_0140-1 IMG_0145-1 IMG_0152-1 IMG_0153-1 IMG_0156-1 IMG_0158-1 IMG_0164-1 IMG_0172-1 IMG_0174-1 IMG_0180-1 IMG_0188-1 IMG_0193-1 IMG_0199-1 IMG_0205-1 IMG_0216-1 IMG_0217-1 IMG_0233-1 IMG_0236-1 IMG_0241-1 IMG_0245-1 IMG_9767 IMG_9770 IMG_9771 IMG_9773 IMG_9777 IMG_9780 IMG_9781 IMG_9783 IMG_9786 IMG_9786-1 IMG_9788 IMG_9795 IMG_9797 IMG_9805 IMG_9810 IMG_9813 IMG_9819 IMG_9823 IMG_9826 IMG_9829 IMG_9831 IMG_9835 IMG_9838 IMG_9845 IMG_9848 IMG_9850 IMG_9859-1 IMG_9863-1 IMG_9869-1 IMG_9877-1 IMG_9882-1 IMG_9886-1 IMG_9904-1 IMG_9912-1 IMG_9919-1 IMG_9921-1 IMG_9929-1 IMG_9934-1 IMG_9943-1 IMG_9951-1 IMG_9959-1 IMG_9964-1 IMG_9968-1 IMG_9971-1