ข่าวล่าสุด

การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ.

วันที่ 8 มกราคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม.15 รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน ณ ห้องกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_0156-1 IMG_0157-1 IMG_0160-1 IMG_0167-1 IMG_0182-1 IMG_0209-1 IMG_0216-1 IMG_0239-1 IMG_0243-1 IMG_0245-1 IMG_0255-1 IMG_0264-1 IMG_0277-1 IMG_0282-1 IMG_0284-1 IMG_0287-1 IMG_0292-1 IMG_0294-1 IMG_0299-1 IMG_0301-1 IMG_0303-1 IMG_0307-1 IMG_0311-1 IMG_0317-1 IMG_0325-1 IMG_0330-1 IMG_0332-1 IMG_0339-1 IMG_0342-1 IMG_0344-1 IMG_0351-1 IMG_0354-1 IMG_0358-1 IMG_0360-1 IMG_0366-1 IMG_0374-1 IMG_0378-1 IMG_0380-1 IMG_0382-1 IMG_0385-1 IMG_0392-1 IMG_0396-1 IMG_0402-1 IMG_0418-1 IMG_0422-1 IMG_0428-1 IMG_0439-1 IMG_0443-1 IMG_0446-1 IMG_0451-1 IMG_0461-1 IMG_0462-1 IMG_0464-1 IMG_0469-1 IMG_0481-1 IMG_0483-1 IMG_0490-1 IMG_0495-1 IMG_0497-1 IMG_0499-1 IMG_0513-1 IMG_0517-1 IMG_0528-1 IMG_0536-1 IMG_0538-1 IMG_0552-1 IMG_0555-1 IMG_0559-1 IMG_0571-1