ข่าวล่าสุด

การเเข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาเขตภาคใต้

วันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาเขตภาคใต้

ณ. สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

ในรายการแข่งขันดังนี้

1.ละครพูดภาษาจีน

2.การถักเชือกไหมจีน

3.การแข่งขันหมากล้อมจีน(โกะ)

4.การตัดกระดาษจีน

5.การเขียนเรียงความภาษาจีน

โดยเด็กชายลภัส ขวัญศรีเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การถักเชือกจีน ม.ต้น

40458279_2012633722122572_4004832071787741184_o 40525825_2012633872122557_2282477738583392256_o S__7340083