ข่าวล่าสุด

การแข่งขันกีฬาสีภายใน 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาตามความสนใจและทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเกิดความสามัคคีและเป็นกิจกรรมต้านยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์20626519_1487241461337182_6677756799573547306_o 20643166_1487240404670621_4240671326178675227_o 20689517_1487242161337112_8308566927059653921_o 20689721_1487241311337197_6684999676691233473_o IMG_4711 IMG_4713 IMG_4733 IMG_4743 IMG_4760 IMG_6007 IMG_6011 IMG_6021 IMG_6036 IMG_6068 IMG_6096 IMG_6120 IMG_6131 IMG_6142 IMG_6151 IMG_6183 IMG_6456 IMG_6473 IMG_6481 IMG_6486 IMG_6496 IMG_6504 IMG_6510 IMG_6512 IMG_6563 IMG_6576 IMG_6583 IMG_6604 IMG_6609 IMG_6621 IMG_6622 IMG_6646 IMG_6648 IMG_6652 IMG_6660 IMG_6665 IMG_6673 IMG_6678 IMG_6681 IMG_6691 IMG_6694 IMG_6706 IMG_6711 IMG_6723 IMG_6737 IMG_6740 IMG_6743 IMG_6752 IMG_6805 IMG_6812