ข่าวล่าสุด

การแข่งขันละครสั้นมลายู

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คุณครูมายานี ยูโซ๊ะ (ครูผู้สอนภาษามลายู) นำนักเรียน 4 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ละครสั้นมลายู (puisi drama) ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในรอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

59176 59178 59179 59180 5918642106113_2033703723348905_3627815251224821760_o 42139095_2033703883348889_7143270799321858048_o