ข่าวล่าสุด

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการชมรม To Be Number one โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญในปี 2561 คือ “Tobacco and Heart Disease” “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”

IMG_0997 IMG_1000 IMG_1007 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1017 IMG_1036 IMG_1042 IMG_1044 IMG_1051 IMG_1057 IMG_1064 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1087 IMG_1091 IMG_1092