ข่าวล่าสุด

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรียนเสริมในวันเสาร์

กิจกรรมสอนเสริมในวันเสาร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาที่เรียนได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

IMG_0208 IMG_0227 IMG_0231 IMG_0244 IMG_0305 IMG_0306 IMG_0308 IMG_0317 IMG_0320 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0349 IMG_0377 IMG_0385 IMG_0393 IMG_0409 IMG_0418 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0433 IMG_0442 IMG_0459 IMG_0468 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0490 IMG_0495 IMG_0517 IMG_0545 IMG_0561 IMG_0564 IMG_0569 IMG_0578 IMG_0586 IMG_0592 IMG_0593 IMG_0616 IMG_0617 IMG_0626 IMG_0635 IMG_0640 IMG_0708 IMG_0724 IMG_0726 IMG_0734