ข่าวล่าสุด

กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คุณครูวุฒิชัย แสนเสนาะ และครูนรวิชญ์ บัวสุข นำนักเรียนแกนนำ To be number one จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี1056 1057 1058 1059 1060 1061 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170