ข่าวล่าสุด

กิจกรรม Decha Coaching Camp

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรม Decha Coaching Camp ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/4 โดยในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ม.1/3 – ม.1/4 และวันที่ 19-20 สิงหาคม ม.1/1-1/2 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง รู้คุณค่าของตนเองมากขึ้น โดยมีคณะวิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ มาร่วม coaching ให้กับนักเรียน
โค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ช (Coach) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พัฒนาและค้นหาศักยภาพในตัวคุณ แก้ไขปัญหา ชี้แนวทางและโอกาสที่คุณมองไม่เห็นด้วยตัวเอง และผลักดันคุณสู่ความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข

IMG_5407 IMG_5408 IMG_5409 IMG_5428 IMG_5440 IMG_5447 IMG_5484 IMG_5487 IMG_5493 IMG_5494 IMG_5567 IMG_5568 IMG_5708 IMG_5710 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5785 IMG_5820 IMG_5831 IMG_5884 IMG_5890 IMG_5891 IMG_5940 IMG_6108 IMG_6860 IMG_6865 IMG_6924 IMG_6926 IMG_6946 IMG_6957 IMG_7024 IMG_7025 IMG_7029 IMG_7035 IMG_7036 IMG_7039 IMG_7044 IMG_7047 IMG_7050 IMG_7089 IMG_7095 IMG_7130 IMG_7150 IMG_7153