ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 282 คน จากนักเรียนทั้งหมด 303 คนPrint