ข่าวล่าสุด

ค่ายคณิตศาสตร์ MATH CAMP

วันที่ 7 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ/ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีนายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_0002 IMG_0005 IMG_0007 IMG_0013 IMG_0037 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0072 IMG_0083 IMG_0115 IMG_9837 IMG_9838 IMG_9844 IMG_9886 IMG_9918 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9924 IMG_9925 IMG_9927 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9933 IMG_9935 IMG_9939 IMG_9940 IMG_9947 IMG_9958 IMG_9966 IMG_9967 IMG_9969 IMG_9976 IMG_9978 IMG_9986 IMG_9997 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๐๘_0005 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0008 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0010 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0059 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0062 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0066 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0078 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0079 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0080 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0081 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0082 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0087 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0088 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0097 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0099 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0104 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0109 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0110 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0112 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0114 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0120 ค่ายคณิต_๑๘๐๑๑๐_0122