ข่าวล่าสุด

ค่ายภาษาจีน Chinese Camp 2016

วันที่ 11 มกราคม 2559 นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มอบหมายให้นางนุชนาถ สือรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาจีน Chinese Camp 2016 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดความรู้สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรรมฝึกทักษะภาษาจีน กิจกรรมประดิษฐ์โคมไฟจีน กิจกรรมการถักเชือกไหมจีน เป็นต้นDSC_0705-1 DSC_0699-1 DSC_0693-1 DSC_0691-1 DSC_0689-1 DSC_0687-1 DSC_0684-1 DSC_0679-1 DSC_0677-1 DSC_0674-1 DSC_0666-1 DSC_0662-1 DSC_0660-1 DSC_0658-1 DSC_0657-1 DSC_0655-1 DSC_0653-1 DSC_0651-1 DSC_0648-1 DSC_0646-1 DSC_0644-1 DSC_0642-1 DSC_0639-1 DSC_0636-1 DSC_0631-1 DSC_0628-1 DSC_0617-1 DSC_0616-1 DSC_0614-1