ข่าวล่าสุด

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีนายสิทธิชัย เลนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_0695-1 IMG_0715-1 IMG_0719-1 IMG_0728-1 IMG_0733-1 IMG_0736-1

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

IMG_0760-1 IMG_0765-1 IMG_0768-1 IMG_0773-1 IMG_0657 IMG_0658 IMG_0660 IMG_0668 IMG_0670 IMG_0672 IMG_0674 IMG_0689 IMG_0692 IMG_0724 IMG_0725 IMG_0732 IMG_0734 IMG_0737 IMG_0739 IMG_0741 IMG_0744 IMG_0746 IMG_0749 IMG_0751 IMG_0752 IMG_0754 IMG_0760 IMG_0764 IMG_0774 IMG_0775