ข่าวล่าสุด

ชนะเลิศการเล่าเรื่องจากภาพ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนภู พัมนสุนทร
ชนะเลิศการเล่าเรื่องจากภาพ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ฝึกซ้อมโดย คุณครูนพวรรณ รัตนกรัณฑ์IMG_1076-1 IMG_1127-1 IMG_1136-1